FN-konventionen säger stopp

Järngödsling tillåts endast i liten skala och i kustvatten, skriver expert.
Publicerad

Det torde vara osäkert om de experiment som beskrivs i artikeln kan genomföras och om Climos m.fl. företag kan ”vända sig till individer och organisationer som frivilligt vill förbättra sitt miljösamvete” om man inte ska gå emot nyligen ingångna internationella avtal. Artikeln nämner att det finns en snårskog av sådana avtal som på något sätt berör dumpning av järn i havet. Så sent som i maj i år fattades dock ett mycket viktigt beslut av FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD). Beslutet, som togs i Bonn med Tysklands miljöminister som ordförande, innebär förbud mot havsgödsling med järn så länge det inte finns vetenskapliga bevis som berättigar sådana aktiviteter och så länge det inte finns någon fungerande global kontrollmekanism. Det enda undantaget som tillåts enligt beslutet är småskaliga forskningsstudier i kustvatten (hela beslutet går att läsa på fof.se/snabblank/37.html). CBD är en stor konvention där 190 länder och EU är medlemmar.

MARK MARISSINK, Sekr. i regeringens vetenskapliga råd för biologisk mångfald och deltagare i den svenska delegationen i Bonn

Svar:

FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) fattade sitt beslut om järngödsling efter att artikeln skrevs, vilket är skälet till att saken inte är nämnd där. Än så länge är det oklart om beslutet får någon effekt:

– Vi kommer att genomföra vårt experiment precis som planerat under början av nästa år, kommenterar Victor Smetacek, professor i biologisk oceanografi vid Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung i Bremerhaven, Tyskland.

Han menar att CBD bara kan verka genom nationella myndigheter och säger att det tyska naturvårdsverket stöder hans experiment med järngödsling.

– Jag tycker det är absurt att försöka stoppa forskningen. Den där kommittén borde stoppa utfiskningen i stället, säger Victor Smetacek.

För att ytterligare komplicera saken deklarerade en expertgrupp inom FN:s organisation för havsforskning i juni att CBD med sitt beslut ”lägger onödiga och otillbörliga restriktioner på legitima vetenskapliga aktiviteter” (se fof.se/snabblank/38.html).

PER SNAPRUD

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor