Vårt solsystem är nog exceptionellt ändå

Med över 300 kända planetsystem runt andra stjärnor kan astronomerna bara konstatera: Det är något särskilt med oss.
Publicerad

Inga andra solsystem på­minner om vårt. Nu har astronomer visat med dator­simuleringar att planet­sys­tems tillblivelse är en turbulent historia med våldsamma krockar och knuffar i trängseln som uppstår när gaser och rymd­stoff trycks ihop. Det är svårt att räkna ut vad som kan dyka upp när virvlarna har lagt sig. Därför är vår lugna vrå i universum ett undantag, en unik plats där så småningom även liv har uppstått och fått fäste.

De nya rönen publiceras i tidskriften Science.

Att vi är unika har människor trott länge. Besvikelsen har dock kommit smygande när först jorden och sedan solen och hela vårt solsystem visade sig vara ett bland miljarder andra. Kanhända lär de senaste planetfynden oss något annat – att vi är mycket speciella trots allt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor