Vilken av följande två uppfattningar stämmer bäst med din egen ståndpunkt vad gäller den typ av självbespeglande och utlämnande böcker som nyligen utgivits av exempelvis Lars Norén, Maja Lundgren och Unni Drougge?

Publicerad

1. Mycket bra att sådana böcker ges ut. Bättre än de flesta andra böcker förmedlar de insyn i vad det innebär att vara människa. Dessa böcker har mycket att lära oss alla om livet och om varandets villkor.

2. Sådana böcker bör inte ges ut. De är tillrättalagda så att man inte kan lita på de händelseförlopp som beskrivs. De skadar både dem som skrivit dem och de personer som omtalas.

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast 3 november.

Förra numrets fråga: Äter du vitaminpiller och kosttillskott?

1. Sedan länge äter jag varken vitaminpiller eller andra kosttillskott. 47 %

2. Jag äter vitaminer och/eller andra kosttillskott och tänker fortsätta med det. 29 %

3. Jag kommer att sluta eller minska på intaget av vitaminer och/eller andra kosttillskott eller gjorde det nyligen. 24 %

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor