Största primtalet – över 12 miljoner siffror

Efter ett decenniums letande är det här: ett primtal större än 10 miljoner siffror. Nu kan sekretess bli ännu bättre eftersom primtal används för kodning av hemlig information.
Publicerad

Räkna fram talet 2 upphöjt till 43 112 609, och sedan drar du bort 1. Då får du det högsta i dag kända primtalet, alltså ett tal som inte går att dela med annat än sig självt. Skriver man ut talet blir det 12 978 189 siffror långt.

Primtalet räknades fram den 23 augusti med hjälp av 75 sammanlänkade datorer av Edson Smith, dataansvarig på matematikinstitutionen vid University of California, Los Angeles, USA. För denna bedrift får han nu ett pris på 100 000 dollar. Det utlovades för tio år sedan av Electronic Frontier Foundation, en organisation som säger sig försvara medborgerliga rättigheter i vår elektroniska värld.

Knappt två veckor senare, den 6 september, hittade Hans-Michael Elvenich i Tyskland ytterligare ett primtal längre än 10 miljoner siffror: 237156667-1, som skrivs med 11 185 272 siffror.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor