Få vet att det finns alternativ till djurförsök

Publicerad

Enligt Vetenskapsrådets opinionsundersökning, som presenteras i en ruta till F&F-artikeln om djurförsök, accepterar 7 av 10 svenskar medicinska djurförsök. För att den siffran ska ha någon relevans bör man beakta vilken kunskap allmänheten har på området. En opinionsundersökning som Demoskop genomförde i början av 2008, på uppdrag av Stiftelsen Forskning utan djurförsök, visar att 16 procent av befolkningen inte alls känner till att det i dag finns alternativ till djurförsök. Ytterligare 11 procent känner till detta mycket dåligt och 37 procent ganska dåligt. Sammanlagt är det alltså nära 2 av 3 svenskar som har ingen eller dålig kännedom om att det finns alternativa forskningsmetoder. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att många väljer att acceptera djurförsök.

Demoskops opinionsundersökning visar också att 84 procent av svenskarna vill ha en gräns för hur stort lidande man får orsaka ett djur som används i djurförsök, oavsett vilket syftet är med försöket.

Och trots låg kännedom om att det kan finnas alternativ till djurförsök, så vill 54 procent se ökade anslag till forskning om sådana alternativ. Eftersom djurstudier i mer än hälften av fallen misslyckas med att förutse effekterna på människor, så skulle alla tjäna på en ökad satsning på att utveckla fler djurfria metoder.

Ingrid Lindmark
Stiftelsen Forskning utan djurförsök

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor