Skeptisk påverkan?

I denna läsvärda artikel redovisas dels lundabotanisten J.G. Agardhs skeptiska hållning till Darwins teorier, dels att Fröding skrev en ironisk dikt om ett darwinististiskt experiment.
Publicerad

Kanske hade det varit värt att påminna läsarna om att Agardh var Frödings morbror. Inte för att jag tror att hållningen till darwinismen är genetiskt betingad, men i alla fall.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor