Vilket öga är dominant?

Jag siktar helst med vänster öga när jag skjuter luftgevär, vilket går ganska dåligt eftersom jag är högerhänt och därför måste luta huvudet. Jag ser lika bra med båda ögonen. Är vänster öga dominant?
Publicerad

Bild: Åsa Wrange

Fråga av Oskar Nilsson

###Svar:

Man kan själv enkelt ta reda på vilket öga som är dominant genom att titta med båda ögonen på ett litet föremål en bit bort. Sedan bildar man ett litet hål med handen, sträcker ut armen och tittar genom hålet. När man då blundar omväxlande med höger och vänster öga märker man vilket öga som ser föremålet genom hålet. Det ögat är det dominanta.

Det är en seglivad myt att synskärpan skulle vara bättre i det dominanta ögat. Och det finns många fördomar om sidodominans i kroppen.

Vänsterhänthet betraktades tidigare som en sjuklig störning som skulle tränas bort. Korsdominans – det vill säga olika dominans hos öga, öra, hand och fot – har likaså på svaga grunder ansetts förklara inlärningsproblem i skolan. I realiteten är de flesta människor korsdominanta. Mindre än en tredjedel är konsekvent sidodominanta för öga, öra, hand och fot.

När det gäller hand- och ögondominans är mer än hälften av befolkningen högerhänt och högerögd. Näst vanligast är högerhänthet och vänsterögdhet. De vänsterhänta utgör mindre än 15 procent av befolkningen.

Fördelningen varierar mellan olika sportutövare. Bland gevärs- och bågskyttar är det vanligare att vara högerhänt och högerögd än bland idrottare inom bollsporter.

Ögondominans behöver inte vara ett oöverstigligt bekymmer för en skytt. Om vänster öga endast är lätt dominant kan glasögon som ger vänsterögat lite suddigare syn tillåta att höger öga används i stället. Om vänster öga är kraftigt dominant kan det å andra sidan vara bättre att byta till vänsterhänt skytte. Ett tredje alternativ är att bygga om siktsystemet så att vänster öga kan sikta, men vapnet hålls som för en högerskytt. Det allra enklaste knepet kan vara att blunda med det vänstra dominanta ögat och skjuta som högerskytt.

Sidodominans anses vara medfödd men inte ärftlig. Genom träning kan man byta dominanssida.

Det är inte klarlagt varför ett öga är dominant. En hypotes tar fasta på att hjärnan har svårt att hantera olika bilder från respektive öga utanför den centrala delen av synfältet. Det innebär en risk för dubbelbilder. Ögondominans ger företräde åt bilden från ett av ögonen, och skulle alltså kunna vara lösningen på det problemet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor