Från hushållsmänniska till livspussel

Publicerad
En ny upplaga av Svenska Akademiens ordlista emotses alltid med spänning. Vilka ord har utrangerats och vilka nya har passerat nålsögat? Men SAOL är kanske mer en rikslikare för stavning, uttal och böjning. I SAOL och tidens flykt berättar olika skribenter om vad som hänt sedan den första upplagan 1874 till och med den trettonde som kom 2006: om stavningsreformen av franska lånord (café blev kaffe), om när sanningen inte fick vara en hon längre, om stavningsreformen då godt började skrivas gott, om böjning av verben i pluralis som dröjde sig kvar i ordlistan långt efter det att folk slutat både säga och skriva fingo i stället för fick. Det här är en bok för sanna aficionados. I dag arbetar redaktionen för SAOL med stora språkdatabaser och undersöker ordförrådet på längden och tvären. Vilka ord får inga träffar när databasen körs mot senaste upplagan? De riskerar att åka ut ur SAOL i nästa upplaga som man nu är i full gång med. Ett stalltips är dock att livspusslet kommer att finnas med.

SAOL och tidens flykt

Gellerstam, Martin (red.)
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor