Direkt från bårhus till minneslund

Text Kent Lund
Publicerad

Det är allt vanligare att döda begravs utan någon ceremoni – inte på de anhörigas önskan utan helt på begäran av den som avled. Den döde kremeras och askan läggs därefter i en minneslund, utan tal eller andra ceremonier.

Inom begravningsbranschen kallas dessa döda för ”direktare”. Kroppen sveps till exempel på sjukhus, kremeras och begravs direkt utan närvaro av någon av de sörjande. Naturligtvis kan de sörjande hedra den döde i en kollektiv minnesstund, men då utan att kistan med kroppen är närvarande.

Det är nog så plågsamt att mista kära och nära. Begravning med jordfästningsakt är ett uråldrigt och primitivt sätt att sörja de döda.

Text Kent Lund
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor