Det stormar inte mera nu

Det har inte blivit blåsigare i Sverige under de senaste 60 åren, snarare tvärtom. Och i söder har vindarna hållit sig på samma nivå sedan 1901.
Publicerad
**Ingen skillnad**. Medelvindhastighet i södra Sverige under 1900-talet.
Bild: Lennart Wern

Visst blåser det jämt nu för tiden? Det kan verka som om vindarna har ökat, men så är inte fallet, visar en ny rapport från SMHI.

– I stället för allt blåsigare väder varierar snarare vindarna från ett årtionde till ett annat, säger Lars Bärring, forskare vid SMHI som tillsammans med klimatforskaren Lennart Wern har skrivit rapporten. Som medelvärde för hela landet märks under de gångna 60 åren till och med en svag trend mot lugnare klimat.

Det är den så kallade geostrofiska vinden som ligger till grund för analysen. Den blåser lite högre upp och är därför jämnare än vindarna nära marken där växtlighet, bebyggelse och markens skrovlighet gör luften mer turbulent.

Den värsta stormen, med en vindhastighet på 66 meter i sekunden, inträffade i södra Sverige den 13 januari 1984. Den högsta vindhastighet som mätts vid kusten är 40 meter i sekunden vid Ölands södra grund den 17 oktober 1967. Under de två mest kända stormarna, septemberstormen 1969 och Gudrunstormen i januari 2005, blåste det som mest 44 respektive 53 meter i sekunden.

Studien visar att antalet tillfällen med vindhastigheter på minst 25 meter i sekunden har minskat i större delen av Sverige sedan 1951. Samtidigt varierar antalet tillfällen kraftigt över åren, från några få till över 40. Resultaten talar mot vad många uppfattar som en ökning av antalet stormar till följd av växthuseffekten.

– Sambandet mellan vindklimat och den storskaliga temperaturfördelningen är komplicerat, säger Lars Bärring. Därför kan vi inte utifrån vår analys säga något om vindarna i framtiden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor