Världens floddeltan hotas

Världens deltaområden sjunker snabbare än man tidigare trott, och det är mänskliga projekt som ligger bakom.
Publicerad
**Pärlfloden i Kina**. Deltaområdet, med 48 miljoner invånare, är hårt drabbat av översvämningar. Blå färg markerar vatten, röd vegetation. Situationen har tydligt förvärrats mellan 1979 och 2003.
Bild: Nasa

Många, bland dem FN:s klimatorgan IPCC, har slagit larm om att världens deltaområden håller på att sjunka. Den stigande havsnivån har pekats ut som orsak, men nu visar en amerikansk studie att deltaområdena sjunker fortare än vad havsnivån stiger.

Med hjälp av högupplösta satellitbilder och datorsimuleringar undersökte forskarna 33 av världens största deltaområden. Hela 85 procent av dem har drabbats av översvämningar de senaste tio åren, och totalt 260 000 kvadratkilometer land har täckts med vatten. Sammanlagt har 24 av deltaområdena börjat sjunka.

– Det vi har sett är att detta till stor del orsakas av mänsklig aktivitet, säger Irina Overeem, stratigrafiker vid University of Colorado, USA, en av de ansvariga för studien, som presenteras i Nature Geoscience.

Forskarna pekar på några typiska fall där människan har bidragit till minskad mängd sediment i deltaområdena. Att bygga dammar och reservoarer gör att sediment lagras högt upp i floden i stället för i deltat, något som ökar sårbarheten för översvämningar. Ett annat exempel är utvinning av olja och naturgas. Det bidrar till att sedimentet i deltat blir så kompakt att det till slut hamnar under vattenytan.

Nästan en halv miljard människor lever vid något deltaområde och drabbas hårt av översvämningar och stormar.

– Vi kommer att fortsätta undersöka vilka processer som påverkar ett delta. Tidigare har man ofta studerat ett delta i taget, men nu vill vi undersöka hela världens deltasystem för att se mönster. Vi måste arbeta fram konkreta och globala lösningar på problemet, säger Irina Overeem.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor