Jordens befolkning måste minska

Publicerad

Om befolkningen minskat vid nästa sekelskifte beror det nog inte på att vi stört det självreglerande systemet utan snarare på att det fungerar. Att folkmängden minskar är en förutsättning för att resurserna ska räcka till, och därför till fördel för mänskligheten på sikt. Däremot kan det naturligtvis vara en katastrof för de generationer som drabbas.

Befolkningsökningen har accelererat på senare tid. Ökningen från två till tre miljarder tog femtio år, men från sex till sju endast tio år.

Odöpt eller med namn efter en grekisk gudinna så är modellen att se jorden som en enda organism meningsfull. Alla livsformer på jorden samspelar med många andra, och tillsammans blir det ett tätt kopplat nätverk. Rubbas balansen kan det få vittgående konsekvenser, något som avspeglas i de fossil som vittnar om urtida katastrofer. Efter den kosmiska kollision som bidrog till att dinosaurierna dog ut har jorden återhämtat sig, och det stora flertalet händelser som inträffat de senaste årmiljonerna har haft så lång tid på sig att systemet förblivit någorlunda i balans. Men så dök människan upp och satte det naturliga urvalet ur spel och gav Gaia nya problem.

Enda rimliga sättet att förhindra katastrofen är att få ner födelsetalen. Det är hög tid för Homo sapiens att börja tänka. Människan ska uppfylla jorden predikas det, men det uppdraget är snart genomfört. Vad är planen därefter?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor