Vad vet du om fosforkrisen?

Publicerad
A. Den kommande knappheten på fosfor kan orsaka 1 Sänkt havsyta. X Överbefolkning. 2 Matbrist. B. De största kända fosforreserverna finns i 1 Norge. X Västsahara. 2 Australien. C. Fosfor utgör ”ryggraden” i 1 DNA. X PVC. 2 GHB.

Facit till ”Vad vet du om fosforkrisen?”

Svar: 2, X, 1.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor