Offer på Öland

Publicerad
**Offrades i mossen.** Pik till en sköldbuckla, mittdelen av en medeltida sköld.

Nästan fyrtio människor offrades i Skedemosse i Gärdslösa socken på Öland mellan år 300 f.Kr och år 1000. Arkeologen Anne Monikander vid Stockholms universitet har undersökt kvarlevorna som hittades på 1960-talet.

– Man kan se spår av vassa vapen i huvudena på offren, säger hon.

Under början av perioden offrades mest kvinnor och barn men längre fram i tiden mest män. Mönstret är detsamma som vid andra offerfynd, men arkeologerna vet inte varför bruket förändrades.

Även djur och vapen offrades, vapnen från 200- till 500-talet.

– Denna period sammanfaller med folkvandringstiden och romarrikets fall, säger Anne Monikander. Kanske har tillgången på vapen att göra med att kontakterna med kontinenten ökade under denna tid.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor