Hjälp Maja sätta yrken på verktygen!

Äldre och nyare föremål ligger huller om buller
Publicerad
I Hembygdsföreningens gamla skjul finns ett bås med ett dussin verktyg som under årens lopp skänkts till föreningen. Maja, som råkar vara teknikhistoriker till yrket, har i uppgift att ordna samlingen. På verktygen sitter lappar som anger deras beteckningar, och i en pärm har hon har hittat en lista över vilka yrken de personer haft som bidragit till föreningen på olika sätt. Men det finns inte någon uppgift om vilka yrken som de olika verktygen hört till. Sällan har det varit svårare att få alla rätt, men försök hjälpa henne! ###1. Skrodpuns 1. Guldsmed. X. Repslagare. 2. Arkitekt. ###2. Plantolk 1. Revisor. X. Konferensarrangör. 2. Metallarbetare. ###3. Brochette 1. Finsmed. X. Domare. 2. Kock. ###4. Läskstång 1. Sättare. X. Utsättare. 2. Soldat. ###5. Snörslå 1. Elektriker. X. Herpetolog. 2. Filosof. ###6. Dorn 1. Journalist. X. Plåtslagare. 2. Entomolog. ###7. Krumcirkel 1. Tolk. X. Urmakare. 2. Statistiker. ###8. Valkarstång 1. Bonde. X. Reklamtecknare. 2. Textilarbetare. ###9. Exoftalmometer 1. Optiker. X. Saltmätare. 2. Pråmdragare. ###10. Goniometer 1. Gynekolog. X. Ortoped. 2. Clown. ###11. Stickel 1. Proffsboxare. X. Personaladministratör. 2. Gravör. ###12. Hypsometer 1. Pilot. X. Programmerare. 2. Skogsmästare. ###13. Statsapparat 1. Korgmakare. X. Ljussättare. 2. Ämbetsman.

Facit till ”Hjälp Maja sätta yrken på verktygen!”

**Facit:** 122 21X X21 X22 2

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor