Lättsam namnodyssé

Publicerad
Kjell Wigers är journalist, med intresse för ortnamn. Tidigare har han skrivit om ortnamn i Västsverige. Nu har han lyft blicken och skrivit en samling kåserier om namn på platser runt om i världen. I bokstavsordning, från Aberdeen till Ösel. Kåserierna bygger ibland på egna besök, men är mest läsefrukter ur olika ordböcker. Han blandar högt och lågt, troligt och mindre troligt. Rolig anekdotisk läsning om man har intresse för platsnamnens etymologi utan att alltid ta författarens förslag alltför allvarligt.

Världens namn

Wigers, Kjell
Carlssons

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor