Livet i smått och stort

Publicerad
När astronomerna nu har hittat nästan 500 planeter kring andra solar än vår – kan de då hitta liv därute? Det kanske de kan, om de vet vad de ska leta efter. För frågan vad liv är har inte något bestämt svar. Men det går att beskriva livets olika aspekter, från dess ursprung, hur den levande cellen fungerar och hur evolutionen verkar, till de kemiska reaktioner som driver livsprocesserna. Sju av författarna i denna antologi är naturvetare, en är filosof och alla är de överens om att biologin följer fysikens lagar. Men sen tar det stopp, för fysiken räcker ändå inte till för att beskriva slumpen som råder i biologiska system eller uppkomsten av medvetande. Intressant om än bitvis svår läsning.

Vad är liv i kosmos. I cellen, i människan?

Ernberg, Ingemar (red.)
Karolinska institutet university press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor