Hur kan universum expandera?

Publicerad

**Fråga:** Hur kan universum, som är oändligt, expandera? Kan något som är oändligt bli ännu mer oändligt?

**Svar:** Som alltid i fysiken är det viktigt att formulera frågor och svar utifrån vad man faktiskt kan observera. Annars är det lätt att hamna fel, och många saker blir mycket svårare än vad de faktiskt är.

När vi diskuterar universums expansion måste vi alltså reda ut vad vi menar med att universum expanderar och hur vi mäter det. Svaret är att vi helt enkelt mäter upp de hastigheter med vilka galaxer på olika avstånd avlägsnar sig från oss och från varandra. Det är ur detta vi drar slutsatsen att universum expanderar. Hur långt bort en galax än befinner sig kan den fortfarande ha en hastighet bort från oss och fortsätta att avlägsna sig. Detta innebär att alldeles oavsett hur stort universum är kan vi fortfarande säga att det expanderar.

Man ska inte hänga upp sig på påståendet att universum är oändligt stort. Vad man menar är bara att universum är så stort att vi ännu inte har sett någon ände på det, och att det förmodligen är oerhört mycket större än det vi hittills fått grepp om. Hur stort det är vet vi inte, och kanske kommer vi aldrig att se ett slut.

*Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, med forskning inriktad mot strängteori och kosmologi.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor