Hur kan solen brinna utan syre?

Publicerad

**Fråga:** Hur kan solen brinna? När det gäller brand på jorden brukar man säga att det behövs bränsle, syre och värme. Vid solen och andra stjärnor finns det väl inget syre?

*Jonathan Lööv*

**Svar:** Solen brinner inte på samma sätt som en brasa, utan det handlar om en annan typ av kemisk process. Solens energi produceras genom en sammanslagning – fusion – av väteatomer till helium. 600 miljoner ton väte omvandlas till helium varje sekund. Det är det höga trycket och den höga temperaturen i solens inre som driver reaktionen.

Väteatomerna i reaktionen väger mer än det helium som bildas. Skillnaden i massa omvandlas till energi, enligt Einsteins ekvation E=mc2, där E är energi, m massa och c ljusets hastighet.

I solens inre är det cirka 15 miljoner grader, men på solens yta är temperaturen omkring 5 000 grader. Från ytan frigörs energi i form av strålning. Det gör att solen lyser.

*Henrik Lundstedt, docent vid Institutet för rymdfysik, Lunds universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor