Hur kallt är det mellan stjärnorna?

Publicerad

**Fråga:** Hur kallt är det i rymden?

*Elis Nilsson, Älvsjö*

**Svar:** Om vi med rymden menar volymen mellan stjärnorna i Vintergatan, så varierar temperaturen starkt. Områdena mellan stjärnorna i vår galax består av olika typer av gasmoln med varierande täthet och temperatur. Det finns till exempel kalla, täta och kompakta stoftmoln, med typiska temperaturer på cirka – 260 °C, och väldigt tunna, heta och utspridda gasmoln, med typiska temperaturer på flera miljoner grader. Eftersom materien mellan stjärnorna i Vintergatan inte är homogent fördelad är det svårt att bestämma en ”typisk” temperatur.

Ovan gäller om man mäter temperaturen som gasatomernas och gasmolekylernas rörelseenergi (som vi gör här på jorden). Ju snabbare molekylerna i luften rör sig, desto varmare är det.

I universum kan man också mäta temperaturen genom att relatera den till strålning. Bakgrundsstrålningen i universum är nu 2,7 Kelvin (– 270,3 °C). Genom att titta ut i universum kan man se bakåt i tiden, mot big bang. Ju längre bort vi tittar, desto högre är strålningstemperaturen.

*Sara Bladh, doktorand i astrofysik, Uppsala universitet*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor