Åskblixtar skapar antimateria

Antielektroner fångades i rymden från en urladdning ovan jord.
Publicerad
**Urladdning**. Antimateria skapades av blixtar i åskmolnet. På knappt två millisekunder spred sig antipartiklarna så högt upp i atmosfären att de kunde registreras av rymdteleskopet Fermi.
Bild: Nasa

Elektronens antipartikel, positronen, lämnade nyligen spår hos det amerikanska rymdteleskopet Fermi. Forskare vid Nasa tror att positronmolnet kom underifrån och skapades vid en kraftig åskurladdning i jordens atmosfär. Det är första gången som antimateria kunnat härledas till ett åskväder. Uppskattningsvis uppstår det femtio åskväder varje dygn, vilket orsakar mellan tre och fyra miljoner blixtar jorden runt. Men processen är inte utforskad i detalj, och så sent som 1994 upptäcktes att blixturladdningar kan leda till korta, intensiva gammablixtar. Tidigare antogs att sådana utbrott av gammastrålning orsakades av våldsamma processer långt ute i rymden. Men nu kan forskarna konstatera att både den ännu rätt så outforskade gammastrålningen och antimaterian uppenbarligen kan bildas i vår närhet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor