Organhandel, krökt rumtid och mindfulness på Ålands hav

Publicerad
Patrik Hadenius.

Nu har vi varit på kryssning igen. Det började för fem år sedan, när Forskning & Framsteg fyllde 40 år. Då ordnade vi en kunskapskryssning till Finland. Den blev snabbt fullbokad och sedan dess har vi ordnat liknande resor en gång om året.

I år var vi 215 personer i ett fullsatt auditorium som andäktigt lyssnade till astrofysikern Bengt Gustafssons berättelse om vår sol, som jämfört med alla kända liknande solar är ovanligt ovanlig, men möjligen typisk för en stjärnhop i Vintergatans närhet. Tanken svindlade.

Men kanske än mer svindlande var sedan hoppet till nästa föredrag. Psykiatrikern och författaren Åsa Nilsonne vände våra blickar mot medvetandet och vår förmåga att styra hjärnan. Efter den omtumlande upplevelsen bjöd Anders Persson på häpnadsväckande skarpa bilder av vår kropp, framställda med den absolut senaste tekniken.

Och på det viset fortsatte kryssningen över Ålands hav. En åhörare kom fram i en paus och menade att visserligen var varje föredrag bra, men det var mixen, de tvära kasten, det allmänbildande inslaget, som gjorde kryssningen så unik. Och jag håller med. Etnologen Susanne Lundins skrämmande redogörelse av den globala, svarta marknaden för organtransplantationer följdes av biologen Bengt Silverins föredrag om homosexualitet i djurriket, och hur ett kön blir till.

Det fanns egentligen ingen uttänkt koppling mellan de ämnen som föredrogs. Föreläsarna kom från olika lärosäten och olika discipliner. Det var hos åhörarna som sambanden skapades. Universums storhet mot hjärnans komplexitet, bilderna av våra organ mot vår syn på kroppen som handelsvara.

Kryssningen blev snabbt fulltecknad. Men egentligen skiljer den sig inte mycket från ett vanligt nummer av Forskning & Framsteg. Vi planerar tidningen på samma sätt som föredragen på resan till Mariehamn. När andra blir målgruppsanpassade och smala, tror vi på bredd och allmänbildning. Fortsätt alltså att läsa – och skapa dina egna associationer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor