Hur står det till med den mentala geografin?

Hjälp Gunnar och Margareta att få alla rätt!
Publicerad

Bild: Kenneth Andersson
De två fyrtiotalisterna Gunnar och Margareta har just gått en spännande kurs i Nordens geografi på stadens senioruniversitet. Nu ska de göra ett skriftligt prov, där den avslutande delen handlar om kursdeltagarnas mentala kartbild. De har fått lära sig att Halmstad och Kalmar ligger på samma latitud, men hur är det med följande platser? 1. Ligger Helsingfors norr eller söder om Stockholm? 2. Ligger Oslo norr eller söder om Stockholm? 3. Ligger Tallinn norr eller söder om Stockholm? 4. Ligger Edinburgh norr eller söder om Göteborg? 5. Ligger Frederikshavn (på norra Jylland) norr eller söder om Göteborg? 6. Ligger Köpenhamn norr eller söder om Malmö? 7. Ligger Rønne (på Bornholm) norr eller söder om Malmö? 8. Ligger Gotlands sydspets norr eller söder om Ölands norra udde? 9. Ligger Örebro norr eller söder om Västerås? 10. Ligger Reykjavik norr eller söder om Umeå? 11. Ligger Finlands nordspets norr eller söder om Sveriges? 12. Ligger Norges sydspets norr eller söder om Finlands? Gissningar tillåtna. För godkänt krävs 8 rätt, och 10 eller fler är strålande bra!

Facit

Norr: 1, 2, 3, 6, 10, 11.

Söder: 4, 5, 7, 8, 9, 12.

Ledtråd

Hälften ligger norr om.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor