Skottsekunden har skjutits upp

Det krävs en extra sekund ibland för att hålla våra klockor i takt med solen. Men den så kallade skottsekunden har mäktiga fiender.
Publicerad
**Håller takten**. Utan skottsekunder tappar klockorna kopplingen till solens position.
Bild: Jan Håkan Dahlström / Scanpix

Jordklotet deformeras en aning av solens och månens dragningskraft. Det medför att jordens rotation bromsar in en aning. Detta leder till att dygnet sakta förlängs, vilket i sin tur gör att vi, för att inte förlora kopplingen till solens position på himlen och de andra himlakropparnas rörelser, måste skjuta in skottsekunder i vår tideräkning med något års mellanrum.

Utan skottsekunden skulle dygnet långsamt förskjutas i förhållande till klockan med ungefär en timme på 550 år. En sådan förskjutning skulle bland annat göra det svårare för astronomer att rikta sina teleskop åt rätt håll i rymden vid en viss tidpunkt.

Men skottsekunden orsakar bekymmer för bland annat satellitnavigering och elektronisk kommunikation. Därför förespråkar många att den ska slopas.

I januari i år anordnades en världskonferens där delegaterna i International telecommunication union skulle avgöra skottsekundens öde. Men de lyckades inte ta något beslut om skottsekundens vara eller icke vara. I stället kom de fram till att en expertpanel ska utreda skottsekunden under ytterligare tre år innan den kommer upp på agendan igen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor