Kan det bli hur varmt som helst?

Publicerad

**Fråga:** Varför kan det inte bli kallare än –273 grader? Finns det något motsvarande uppåt, det vill säga en absolut värmetopp?

*Elof Petterson*

**Svar:** Alla temperaturförändringar handlar om omfördelning av energi. När det är varmt rör sig molekyler och atomer mycket, och kan till och med brytas upp i sina beståndsdelar. De enskilda beståndsdelarna har stor energi. Genom kollisioner eller annan kraftverkan utbyter de energi med varandra och saker i omgivningen. Det är ett sådant energiutbyte som du kan känna när du bränner dig på en varm kastrull; metallmolekylerna överför en del av sin energi till molekylerna i din hud.

Vad som händer när man kyler ner något är att energi avges till omgivningen så att allt mindre av den finns tillgänglig för processer på en mikroskopisk nivå. Vid den absoluta nollpunkten finns det inte längre någon energi kvar som kan avges, inga processer kan äga rum och vi hamnar i ett grundtillstånd där allt är ”fryst”. Materiens innersta beståndsdelar står stilla.

Någon motsvarighet vid höga temperaturer finns inte, eftersom vi i princip alltid kan tillföra mer värmeenergi till ett system, så att atomerna rör sig snabbare eller bryts upp i sina beståndsdelar.

*Klas Hultqvist, professor i fysik vid Stockholms universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor