Snurrande vindkraftverk minskar inte antalet fåglar

Fågellivet störs inte av vindkraftverken, utan av byggandet.
Publicerad
**Enkelbeckasin.** Bestånden hämtade sig när vindkraftverken var färdigbyggda.
Bild: Sven-Olof Ahlgren / Scanpix

I vindkraftsparker är det inte kraftverkens rotorblad som utgör det största problemet för fågellivet. Det är snarare de störningar som uppstår under själva byggandet av vindkraftverken. Det visar en ny brittisk studie publicerad i tidskriften Journal of Applied Ecology.

Av tio studerade fågelarter minskade tre i antal under perioden då vindkraftverken byggdes: moripa, enkelbeckasin och storspov. Men när forskarna jämförde antalet fåglar före byggperioden med antalet fåglar efter byggperioden, det vill säga när vindkraftverken var i drift, fann de att antalet fåglar inte hade förändrats i någon större utsträckning. Studien visar också att skadorna på fågellivet kan minskas genom att man planerar vindkraftsbyggen bättre, till exempel genom byggstopp under häckningsperioden.

Forskarna inventerade antalet fåglar under tre års tid vid 18 brittiska vindkraftparker. Rovfåglar ingick inte i studien.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor