Hade maya-indianernas vecka sju dagar?

Publicerad

**Fråga:** Hur utbredd är sju­dagarsveckan? Har den till exempel använts i det gamla Kina, av mayaindianerna och i antikens Grekland?

*Johan Falk*

**Svar:** Sjudagarsveckan kan spåras till Främre orienten under forntiden, till exempel till babylonierna. Därför har nästan alla kulturer som inspirerats av det gamla Mesopotamien tagit över sjudagarsveckan, bland annat judendom, kristendom och islam. Även inom de indiska och kinesiska kultursfärerna finns det tidiga belägg för sjudagarsveckan.

Det är omdiskuterat när den infördes, men i Indiens fall går bruket sannolikt tillbaka till tiden före Kristi födelse. Under den europeiska antiken bytte man successivt ut andra beräkningssystem till förmån för sjudagarsveckan. Den romerska veckan hade ursprungligen åtta dagar.

Visst finns det kulturer med andra veckoberäkningar. På Java har man femdagarsvecka. I vissa afrikanska kulturer finns belägg för fyradagarsveckor och sexdagarsveckor. I det äldsta Kina och det gamla Egypten förekom tiodagarsveckor.

Även under franska revolutionen laborerade man med en tiodagarsvecka (som aldrig slog igenom). Hos aztekerna och mayafolket förekom olika beräkningssystem, varav ett hade 13 dagar och ett annat 20 dagar.

*Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor