Hur mycket väger en bokstav?

Publicerad

Bild: Kenneth Andersson

**Fråga:** Om man skriver en bokstav på datorskärmen – väger skärmen mer då?

*Johan Börjesson*

**Svar:** Varje pixel på skärmen består av flytande kristaller som påverkas av ett elektriskt fält så att det släpper igenom eller inte släpper igenom ljus. Eftersom det endast är orienteringen på de flytande kristallerna som ändras när ett tecken skrivs på skärmen, sker ingen transport av materia och skärmens vikt förändras inte. Sedan kan man möjligen tänka sig att det elektriska fältet som används lagrar energi som är liktydigt med ökad massa, men detta är i så fall försvinnande lite och inte mätbart.

Använder man tuschpenna för att skriva tecknet ökar vikten.

*Bengt Molin, programansvarig för utbildningen Elektronik och datorteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor