Sparta bortom myten

Publicerad
Sparta har upplevt lite av en nyrenässans på senare år, kanske främst i samband med den bombastiska filmen 300. Den skildrar slaget vid Thermopyle 480 f.Kr., där några få spartaner höll ut i flera dagar mot en månghövdad persisk armé. Slaget gav upphov till den långlivade mytbildningen om spartanerna som militärt hårt drillade och lojala intill döden. Myten behandlas i boken, och den verkar faktiskt stämma rätt väl med den bild som forskningen ger. Via utbildningssystemet agoge blev spartanerna redan från unga år utsatta för hård träning. Invånarna levde dessutom tämligen ”spartanskt” – då enkelhet prioriterades högre än i exempelvis Aten. Men medan atenarna värnade om demokrati, var spartanerna i stället auktoritära, förtryckande och främlingsfientliga, vilket så småningom skulle leda till deras fall. Boken är kronologiskt skriven, men innehåller även utvikningar om exempelvis kvinnosynen, vilket lättar upp. Författaren, som är professor i grekisk historia, väver också in skeenden i resten av Grekland och de närmaste grannländerna. Texten hade dock mått bra av ytterligare redigering, då det förekommer en del upprepningar. Men helhetsintrycket är ändå en gedigen genomgång av Sparta bortom myterna.

Sparta

Cartledge, Paul
Santérus förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor