Vad gör hjärnan med sina nya nervceller?

Publicerad

**Fråga:** För några år sedan kom man ju på att det nybildas nervceller även i den vuxna hjärnan. Gäller det hela hjärnan? Vad har de nya nervcellerna för funktion?

**Svar:** Det finns två områden där hjärnan under normala förhållanden bildar nya nervceller. Det ena är i laterala subventrikelzonen, det område som omger hjärnans laterala vätskefyllda hålrum (ventriklar). Därifrån vandrar sedan cellerna till luktbulberna där de utvecklas till mogna nervceller. Exakt varför dessa celler nybildas vet ingen i dag. Vissa studier tyder på att de behövs för vårt luktsinne; för att vi till exempel ska kunna skilja mellan olika dofter. Andra studier talar mot detta. En annan tes är att de nya cellerna i luktloberna är nödvändiga för vissa beteenden, till exempel för moderskapet och vid val av partner. Som sagt, inget är säkert i nuläget.

Det andra stället där nervceller nybildas är i den subgranulära zonen i hippocampus; en del av hjärnan som är viktig för både minne och inlärning. Processen, som kallas adult neurogenes, börjar med att en omogen stamcell stegvis utvecklas till en fungerande nervcell. Många av de nybildade cellerna dör innan de hinner mogna. Men en hel del överlever. Även här är den exakta funktionen omdebatterad, men flertalet studier visar att en hög neurogenes förbättrar minne och inlärning. Nya nervceller kan ersätta gamla som har dött och därmed bidra till en bättre inlagring av minnen.

Hur många nya nervceller som bildas i hippocampus beror på hur vi mår, vad vi gör och hur vi lever. Om vi tränar, lever i en rik miljö och har ett bra socialt nätverk så ökar neurogenesen. Om vi däremot är stressade och sjuka, minskar den. Till exempel verkar den minska vid depression. Den ökar däremot av både motion och antidepressiva läkemedel, SSRI-preparat. Forskare har till och med föreslagit att den verkliga orsaken till att SSRI-preparat fungerar är just deras effekt på neurogenesen (och inte att de ökar halten av serotonin i hjärnan som man tror i dag). En person som tar ett SSRI-preparat får en omedelbar effekt på serotoninhalten, men effekten på depressionssymtomen brukar komma först efter ett antal veckor. Det är just den tid det tar att producera mogna och funktionella nervceller i hippocampus.

*Jenny Nyberg, forskare på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor