Hjälper träd mot istiden?

Publicerad

Bild: Istock

När beräknas nästa istid inträffa, och påverkas den av växthuseffekten? Går det att hejda nedkylningen genom att plantera träd?

Svante

Svar: Det som avgör när nästa istid kommer är jordens läge i förhållande till solen. Under perioder när solinstrålningen är svag under sommaren, framför allt vid breddgraderna 60–65 grader nord, kan stora ismassor börja byggas upp. Vi kan med hjälp av astronomiska beräkningar förutspå solinstrålningen under de närmaste 150 000 åren. Därför vet vi med stor säkerhet när nästa istid kommer: om 55 000 år. Den istiden blir dock inte lika tuff som den som inträffade för 20 000 år sedan. Den som vill vara med om en lika hård period får finna sig i att vänta i 120 000 år.

Att bromsa eller hindra en istid är omöjligt. Vi påverkar just nu klimatet genom stora utsläpp av växthusgaser. Det kan få betydelse på kort sikt, men i ett längre perspektiv kommer det sannolikt inte att spela någon roll.

Vi kan inte heller påverka tidpunkten för nästa istid genom att plantera skog. Det är snarare en metod som kan användas om vi tillfälligt vill sänka jordens medeltemperatur. När växande träd tar upp koldioxid, sjunker halterna i atmosfären, vilket bromsar värmeökningen.  

Svante Björck, professor vid Institutionen för  geo- och ekosystemvetenskaper, Lunds universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor