Visst lönar det sig!

Publicerad
Henrik Höjer.

– Kul, klart jag ska skriva för er!

Det svarar många forskare när jag frågar om han eller hon vill skriva en artikel för oss. Jag har kanske hört en presentation på en konferens och tycker att ämnet och resultaten borde intressera er läsare. Sedan kommer det:

– Men först ska jag arrangera en konferens, läsa mina doktoranders manus, söka forskningsanslag och skriva klart en bok.

Resultatet blir därför inte sällan att artikeln glöms bort och aldrig blir skriven.

Många antyder också att det inte lönar sig. Man lägger en massa tid på något som inte ger så mycket tillbaka, när vetenskapliga publiceringar och citeringar mäts mer och mer och vägs in när man söker anslag – och blott en liten bråkdel av våra forskare tycker att folkbildning är ett mål i sig.

Men – de har fel.

Det framgår av en pågående studie av Dick Kasperowski, forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Han har gått igenom sakkunnigutlåtanden vid över hundra professorstillsättningar under åren 1977–82 och 1996–2002. Där framgår att populärvetenskaplig verksamhet oftast ses som ett bevis för att den sökande har både bredd och pedagogisk kompetens. Han har inte hittat någon nämnvärd skillnad mellan de två undersökningsperioderna.

Så om du som läser det här är forskare och vill bli professor – hör av dig till oss, och berätta om dina spännande resultat, så kanske det blir en fin artikel. Och du som inte är forskare – du kan tryggt läsa vidare och vara förvissad om att de forskare som medverkar i Forskning & Framsteg är de bästa och de som kommer att gå längst: de som har såväl bredd som pedagogisk kompetens. Utöver fackkunskaperna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor