Det sitter i generna

Publicerad

1. De fyra kvävebaser som kombineras i vårt dna är adenin, guanin, cytosin och …

A) uracil
B) tymin
C) theremin
D) kromatin

2. Har människan eller daggmasken flest kromosomer?

Facit: Det sitter i generna

1 Rätt svar är tymin (alt. B). I RNA ersätts tymin av uracil.

2 Människan med 46 kromosomer, medan daggmasken har 32.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor