Eva Bojner Horwitz: Vi behöver dansa

Publicerad
Eva Bojner Horwitz.

1 | Varför började du forska om dans?

– Jag märkte att smärtpatienter mådde bättre av att dansa än av att prata. Den dansande rörelsen gjorde det möjligt att uttrycka upplevelser som inte kunde fångas med ord.

2 | Varför ska vi dansa mer?

– Det finns fler upplevelser än ord och dansuttrycket kan hjälpa till att fylla glappet som orden inte lyckats fylla. Vi bjuder upp både den kognitiva och den emotionella delen av hjärnan när vi använder dans. All inlärning, begriplighet och känsla av mening behöver båda dessa delar.

3 | Vilken musik är bäst att dansa till?

– Den musik som man känner lust att dansa till.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor