Hur gick det?

Lämmeltåget har spårat ur.

Publicerad

Bild: Frode Inge Helland

För två år sedan publicerade vi en artikel med rubriken Lämmeltåget har spårat ur (F&F 4/2011). Den beskrev hur topparna i den fyraårscykel som utmärker smågnagarnas beståndsutveckling – lämmelåren – blivit allt ovanligare. Strax därpå började det vimla av lämlar i fjällen, vilket förbryllade många läsare.

Nu visar en ny studie att lämmelåret 2011 sannolikt var undantaget som bekräftar regeln. Data från åtta europeiska länder visar ett tydligt mönster: fyraårscykeln dämpas och bestånden minskar. Klimatförändringarna tros ligga bakom, men exakt hur är inte klarlagt.

Källa: Science

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor