Längs dödens väg

Publicerad

År 1898 inleddes en fransk expedition längs floden Niger mot Tchadsjön. Den leddes av kaptenerna Paul Voulet och Julien Chanoine, och den urartade snabbt i massakrer och brinnande byar. Det avslöjades för den franska pressen av en visselblåsande underofficer. Frankrike beordrade genast en ny expedition för att stoppa Voulets och Chanoines urskillningslösa mördande. Mötet mellan de två franska expeditionerna blev dramatiskt – och våldsamt.

Bertrand Taithe, professor i historia vid universitetet i Manchester, analyserar dessa händelser och, framför allt, hur dessa diskuterades när nyheterna om skandalen nådde Frankrike. Hade de två unga officerarna blivit galna under Afrikas stekande sol, eller var deras övergrepp en logisk fortsättning på det koloniala projektet? Var de utsatta för en konspiration i Dreyfusaffärens efterdyningar? Blev de syndabockar för den alltmer havererade kolonialpolitiken?

Bertrand Taithe ger inga entydiga svar, men dessa frågor och olika sätt att förstå en händelse har även bäring på dagens debatter om våldsutbrott och deras ideologiska sammanhang. Jag tänker på allt från Anders Behring Breivik till islamistiska terrorgrupper. Handlar det om enskilda individers förvirring, eller är de sammanvävda med brett förankrade ideologier – och vilket ansvar har i så fall de som delar dessa ideologier? Inga enkla frågor, men väl värda att fundera över.

Bertrand Taithes bok är en mycket läsvärd reflektion i ett stort ämne.

The killer trail

Bertrand Taithe
Oxford University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor