Hitta de saknade siffrorna

Vilket är nästa tal i var och en av serierna?

Publicerad

A) 489, 288, 128, 16, ?

B) 9, 18, 19, 27, 29, 36, 39, ?, ? (nästa två tal ska hittas i B)

C) 4, 6, 12, 18, 30, 42, 60, 72, 102, ?

Facit: Hitta de saknade siffrorna

A) 6 – varje tal är produkten av föregående tals siffror.

B) 45 och 49 – varje tal är delbart med 9 eller innehåller siffran 9.

C) 108 – varje tal står mellan primtals­tvillingar, vilka är två på varandra följande udda tal som båda är primtal. Nästa sådant par är 107 och 109.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor