Alger åker snålskjuts över hela världen

Hur kommer det sig att det finns så mycket plankton i glaciärer högt uppe i bergen?

/Stellan

Publicerad
Dry Valleys på Antarktis är en av världens mest påfrestande miljöer. Trots det myllrar isen av liv. Partiklar på ytan absorberar mer värme än omkringliggande is, och det bildas gropar med smältvatten där bland annat bakterier och alger trivs.
Bild: Lars-Anders Hansson

Plankton är ett samlingsnamn på friflytande organismer i vatten, till exempel alger. De flesta sådana sprider sig väldigt lätt med vind, vatten eller genom att åka snålskjuts på fåglar och andra djur. Man brukar ibland säga om dem att ”alla finns överallt” – får de bara lite tid på sig så har de förmåga att sprida sig överallt på jorden. Det är dock inte alla gratisåkare som kan överleva där de till slut, med slumpens hjälp, hamnar. Men vissa klarar till och med av att etablera sig på så ogästvänliga ställen som ytan på glaciärer. Trots kyla och väldigt lite näring har glaciärer faktiskt ett myllrande liv, och ofta ser man olikfärgade stråk i den vita isen. Stråken kan vara gröna, blodröda eller gråaktiga beroende på vilken alggrupp som är dominerande. Det finns till och med alggrupper som nästan uteslutande specialiserat sig på glaciärmiljön och klarar av att övervintra som vilande celler under den mörka, kalla polarvintern, för att sedan etablera sig tidigt och bekvämt när vårsolen kommer. Ett intressant fenomen är att eftersom algerna, och andra småpartiklar, som grus och sand, är mörkare än den vita isen så tar de åt sig mer solvärme, vilket gör att isen smälter just där och det bildas små hål med smältvatten. I dessa små glaciärhål är betingelserna betydligt bättre än uppe på isen, och här kan hela små organismsamhällen bildas – nästan som en liten sjö.

/Lars-Anders Hansson, professor i limnologi, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor