Till slut blev det en tunnel

Publicerad

Den 4 september i år bröt tunnelbyggarna till sist igenom vid norra sidan av Hallandsåsen. Genombrottet kom mer än tjugo år efter det att regering och riksdag gav klartecken till tunnelbygget. Projekt har varit kantat av förseningar och fördyringar samt allvarliga skador på miljön, med sänkta grundvattennivåer och förgiftningar av tätningsmedlet Rhoca-Gil. Tunnelbygget lyckades till sist genom den jättelika borrmaskinen Åsa, som efter sig lämnar ett vattentätt betongrör genom berget. Åsa togs i bruk sedan projektet startades om.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor