Är det farligt att mikra maten?

Vi satt med några vänner och diskuterade mat tillagad i mikrovågsugn. En familj har helt slutat använda sin mikro. Hur kan man från Livsmedelsverket hävda att mikrovågsanvändning inte har några negativa effekter på livsmedel utan att det till och med är positivt, speciellt när det gäller grönsaker? Annan information på internet hävdar helt andra forskningsresultat som vi finner skrämmande. Finns det ny, säkerställd forskning om detta?

/Jan och Christina Wicklund, Järfälla

Publicerad
Mikrovågsugnen kan göra maten farlig – enligt seglivade myter.
Bild: Istock

Svar: Tyvärr finns det en del oseriösa internetsidor som påstår att mat som värms eller tillagas i mikrovågsugn skulle bli farlig. Det är en myt.

Mikrovågsugnen fungerar genom att ett högfrekvent elektromagnetiskt fält alstras i ugnen med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Mikrovågorna absorberas då de träffar maten och omvandlas till värmeenergi. Att mat värms av mikrovågor beror på att vatten har mycket märkliga egenskaper. På grund av inneboende laddningar tvingas vattenmolekylerna att röra på sig vilket leder till att värme alstras.

Maten blir inte radioaktiv då mikrovågor värmer maten. Mikrovågorna kan liknas vid synligt ljus som helt försvinner då en lampa släcks. Inte heller förändrar mikrovågor maten på annat sätt än vad konventionell uppvärmning gör. Diskussioner om hälsoeffekter av mikrovågsuppvärmning har mer handlat om den svaga strålningen på utsidan av en mikrovågsugn, ifall den till exempel skulle kunna orsaka cancer genom att skada cellernas dna.

Men flertalet experter menar att mikrovågorna inte har tillräcklig energi för att orsaka den typen av skador.

/Kettil Svensson, toxikolog, Livsmedelsverket

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor