Den som är petig får längre kust

Finns det något standardiserat sätt att mäta en kustlinje? Man får ju till exempel helt olika resultat om man mäter med en måttstock på någon kilometer, relativt någon meter, eller millimeter. I extremfall skulle man ju, åtminstone teoretiskt, kunna mäta runt varje sandkorn.

/Lucas Orve

Publicerad
Även en till synes kort kuststräcka blir närmast oändligt lång om man mäter tillräckligt noggrant.
Bild: Istock

Svar: Längden på havsstrandlinjen beror, som artikelförfattaren skriver, på vilken upplösning och generalisering man väljer. Vid en mycket stor upplösning kan strandlinjen bli nästan oändligt lång. Lantmäteriet karterar och redovisar strandlinjen i fem databaser i olika skalområden: Fastighetskartan (1:10 000), Terrängkartan (1:50 000), Vägkartan (1:100 000), Översiktskartan (1:250 000) och Sverigekartan (1:1 000000). Allmänt kan sägas att upplösning och generalisering av strandlinjen i respektive databas är anpassade till god läsbarhet och presentation i just det skalområdet.

Vår storskaliga databas baseras på flygbilder som numera har en upplösning på 25 centimeter. Bildernas upplösning utnyttjas dock inte fullt ut, utan punkttätheten vid karteringen ligger på cirka 10 meter, men kan variera mycket beroende på strandlinjens karaktär. Vad gäller ett sammanlagt mått på den svenska kustlinjens längd har Lantmäteriet ingen sådan uppgift. Vi särkodar nämligen inte havsstrandlinjen i våra databaser utan har endast en kod, ”strand”, för samtliga strandlinjer, oberoende av om det är en havsstrandlinje, ö i havet, insjöstrand eller ö i insjö.

/Hans Aurell, kartograf, Lantmäteriet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor