Svenskarna – ett av världens mest köttätande folk

Publicerad

Island toppar listan, med värdet 2,57 på trofi-skalan. Sverige hamnar på fjärde plats (2,52).

När ekologerna beskriver arternas plats i näringskedjan använder de en så kallad trofi-skala. Längst ner finns växterna (1) och högst upp hamnar utpräglade köttätare som isbjörnar (5,5). Ett värde på 2,5 innebär att kosten består av lika delar vegetabilisk och animalisk föda. Människan ligger i genomsnitt på 2,21, enligt en grupp franska forskare. Siffran har dock stigit dramatiskt de senaste 50 åren, vilket nästan uteslutande beror på den ökande köttkonsumtionen i Kina och Indien. När alla länder jämförs sinsemellan hamnar Sverige, tillsammans med Island, Mongoliet, Litauen, Neder­länderna och Finland, i toppen – med värden över 2,5. 

Källa: Sylvain Bonhommeau

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor