Har du hjärnkoll?

Publicerad

1 Vilken del av hjärnan heter cortex på latin?

2 Vilket av detta finns inte i hjärnan?

  A Ganglier
  B Punctum saliens
  C Knäkroppar
  D Ventriklar
  E Accumbenskärna

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor