Hur står sig stenåldershjärnan?

Har hjärnan utvecklats på något sätt sedan stenåldern så att vi, ifall vi tog ett spädbarn från stenåldern och lät det växa upp i vår tid, skulle märka någon skillnad i till exempel intelligens? Jag tänker att sådant som hur mycket vår kost har förändrats och hur många nya kemiska ämnen vi har i luften skulle kunna påverka hjärnans utveckling hos fostret.

/Petra Wik

Publicerad

Bild: Natural History Museum, London / SPL

Intelligens är ett komplicerat begrepp och svårt att definiera och mäta. Trots detta finns det inget som tyder på att Homo sapiens, det vill säga vår arts, allmänna intelligens har förändrats sedan stenåldern. Så om man förflyttade verklighetens Sten och Flisa Hedenhös till nutiden skulle deras intelligens inte skilja sig från nutida barns (förutom eventuella skillnader mellan individer, förstås). Deras kunskapsnivå skulle förstås ge dem vissa problem.

Däremot har Homo sapiens hjärna förändrats på andra sätt – även om vi inte vet mycket om hur – under de senaste årtusendena. Det visar studier av gener som styr hjärnans storlek och tillväxt tydligt. Man har funnit att många av dessa gener är föremål för naturligt urval i nutiden. Orsakerna är inte kända, men det är ingen orimlig tanke att en del av det naturliga urvalet kompenserar för den ökande belastning av föroreningar som finns i vår omgivning. Det viktiga när det gäller evolution är ju att gener ska föras vidare till nästa generation, och om några föroreningar leder till att vissa individer får färre barn än andra, så kommer de senares gener att gynnas och på så vis öka i populationen. Därmed ökar resistensen mot föroreningarna över tid. Tyvärr rör det sig om en förhållandevis långsam process, medan antal och mängd av potentiellt skadliga föroreningar kan förändras mycket snabbt.

Evolutionen kan alltså inte rädda oss från problemet med föroreningar även om det naturliga urvalet lämnar ett avtryck i vår genuppsättning.

/Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor