Läkemedel kan förändra minnen

Publicerad

Bild: Istock

Schweiziska forskare har hittat ett läkemedel som kan dämpa negativa minnen. Genom att söka igenom hela den mänskliga arvsmassan hittade forskare vid Universität Basel 20 gener som är inblandade i att minnas negativa intryck. Forskarna identifierade generna i 349 personer som överlevt folkmord.

Sedan gjordes minnestester på 40 friska personer som fick antingen läkemedel eller placebo. Läkemedlet är en redan använd allergimedicin, ett antihistamin, som påverkar proteinet histamin som en av generna producerar. Tre timmar efter att försökspersonerna hade tagit en dos gjordes ett utförligt känslo- och kognitionstest. Den grupp som fick läkemedlet mindes de motbjudande bilder som de hade tittat på sämre. Däremot påverkades inte minnet av positiva eller neutrala bilder.

Resultaten, som publicerats i PNAS, kan ha betydelse för framtida behandling av posttraumatisk stress. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor