Bild: Graham Samuels

Stegvis: Så får vi mer kreativa kollegor

Sju steg som får kreativiteten att blomstra på arbetsplatsen.

Publicerad

Kreativitet handlar om att låta oväntade associationer mötas, något som vår hjärna sällan hjälper oss med. Stress och negativa känslor gör det extra svårt för hjärnan att vandra till oväntade platser. Rent evolutionärt är detta självklart. Varför ska du komma på massor av idéer mitt i flykten från ett rovdjur? Vårt liv skiljer sig dock markant från våra förfäders, och därför är det bra att lära sig hur du och dina kolleger hjälper era hjärnor att göra oväntade associationer. En stressfri och positiv arbetsplats är ett första steg.

Att skapa ett kreativt klimat är en gruppinsats. Det räcker inte att företaget säger sig uppskatta innovation och kreativitet, om detta inte omsätts i handling. Nedan hittar du sju tips till dig, dina kolleger och framför allt din chef för att gå från en organisation som uppskattar kreativitet till en som är kreativ.

1. Kom överens om vad som kännetecknar ett innovativt klimat.

Hur är man kreativ på din arbetsplats? Vad menar chefen när hon säger innovation? Ett första steg till en kreativare arbetsplats är att du och dina medarbetare sätter er ner och gör er definition av ordet. Kreativitet brukar beskrivas som att komma på nya saker, medan innovation är att skapa nya saker. Se till att ni har samma bild av vad som ses som något nytt och hur ni skapar något nytt i just din arbetsgrupp.

2. Lär dig uppmärksamma kreativa beteenden.

Du har nog någon kollega som du ser som mer kreativ än resten av arbetsgruppen: en person som alltid kommer med roliga idéer, någon som sprider glädje och får er alla att tänka till lite extra.

Vill du skapa en kreativ arbetsgrupp gäller det dock att sluta tänka på denne som ”den kreativa i gruppen”. Nu är det dags att tänka att alla i arbetsgruppen har möjlighet att vara kreativa. Studera vad alla gör och visa uppskattning så fort en kollega gör något kreativt.

3. Ställ krav, men inte för höga.

Krav och mål är bra, det driver på förändring och ser till att saker blir gjorda. Studier på arbetsplatser har visat att externa krav behövs för att arbetsgrupper ska vara innovativa. Kräver ledningen att arbetsgruppen skapar något nytt så kommer det också att hända.

När det gäller kreativitet – att komma på nya saker – är sambandet inte lika tydligt. Här visar studier snarare att det finns ett samband mellan krav och kreativitet. Låga eller inga krav ger inga nya idéer. Detsamma gäller om kraven är extremt höga. Ett kreativt klimat uppstår när gruppen har lagom hårt ställda krav på sig. Du märker om kraven är ”lagom” genom att regelbundet fråga dina kolleger om detta.

4. Inför nya associationer.

Riktigt kreativa idéer uppstår när oväntade associationer möts. För att försäkra dig om att din arbetsgrupp ska förbli kreativ måste ni ständigt ladda med nya intryck. Skapa regelbundna tillfällen då ni i arbetsgruppen lär er något nytt. Inspirationsföreläsningar i all ära, men ni kommer långt med att bara låta en kollega berätta kort om ett ämne en gång i veckan.

5. Sprid idéer och koppla ihop personer.

Historien om hur post it-lappen skapades är en modern klassiker. Året var 1968 då Arthur Fry satt på ett seminarium hos sin arbetsgivare 3M. Framme vid overheadapparaten stod en annan 3M-anställd, Spencer Silver, och berättade om ett lim han hade uppfunnit. Limmet var väldigt svagt och torkade inte: bra egenskaper som Silver letade efter ett användningsområde för. Den följande söndagen var Fry i kyrkan och hade det vanliga problemet att hitta rätt psalm. Hans psalmbok var full av bokmärken som ramlade ut så fort han slog upp den. Då slog det Fry att limmet som Silver uppfunnit skulle lösa hans problem. Mer än tio år senare lanserade 3M post it-lappen, idag en av företagets viktigaste produkter. Spencer hade en bra idé som Fry hittade ett användningsområde för. Precis som 3M bör din arbetsplats uppmuntra spontana möten mellan anställda från olika avdelningar och låta dem dela idéer och problem med varandra.

6. Belöna alla kreativa beteenden på gruppnivå.

Kreativitet ska belönas. Många gör felet att bara belöna framgångar. Befinner du dig i en sådan miljö finns det risk för att du och dina kolleger börjar ta den säkra vägen, som att komma med enkla idéer som ni vet blir framgångsrika. Verklig innovation handlar om att gå utanför givna ramar och se oväntade sammanhang. Det säger sig själv att många sådana idéer sällan är framgångsrika. För att undvika fegspel bör ni i stället belöna alla försök och ansträngningar som gruppen gör för att vara kreativ. Berömmet bör ges till gruppen så att ni alla känner att ni är en del av en organisation som värderar ert nytänkande.

7. Uppmuntra på ett aktivt och konstruktivt sätt.

Shelly L. Gable är forskare vid University of California, USA. Hon undersöker hur parrelationer påverkas av hur parterna svarar på positiva händelser. Gable har funnit att par vars kommunikation präglas av aktiva och konstruktiva svar på positiva händelser är mer nöjda med sin relation. Ett sådant svar kan vara ”Vad roligt att höra, kan du berätta mer om vad som hände?”. Ett konstruktivt men passivt svar kan till exempel vara ett leende eller korta svar som ”kul”. Värst är ett så kallat aktivt och destruktivt svar. Dessa svar fokuserar på det negativa: ”Vad jobbigt, nu kommer du ju att ha ännu mindre tid”. Gables forskning går att ta med i ert kreativa arbete. Nästa gång en kollega berättar om en idé bör du svara denne på ett aktivt och konstruktivt sätt. Tänk mer ”Wow, berätta mer!” än det mer destruktiva ”Äh, det där har jag hört förut”.

Läs mer i Creative confidence: unleashing the creative potential within us all av Tom och David Kelley.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor