0,000548579909067(14)(9)(2)

Publicerad

Bild: Richard Kail / SPL

Så stor är elektronens massa, mätt i massenheter, enligt en grupp tyska fysiker. Värdet är 17 gånger mer precist än tidigare mätningar, även om de sista siffrorna (inom parentes) är osäkra. Elektronens massa är en av de grundläggande naturkonstanterna, som bland annat fysikens standardmodell för elementarpartiklar bygger på.

Källa: Nature

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor