Att utforska världen – och att uppleva den

Publicerad

Det är slumpmässigt och ändå lagbundet. Det är ofantligt stort, och ändå kan man säga en hel del om det tack vare den så kallade kopernikanska principen – de lagar som gäller hos oss gäller också överallt i universum.

Alan Lightman är ovanligt väl skickad att skriva om de stora frågorna, den förste som är professor i både fysik och humaniora vid det amerikanska toppuniversitetet MIT. Lightman har skrivit flera populärvetenskapliga böcker, och även skönlitterära berättelser. Den här boken är en liten samling essäer, de flesta tidigare publicerade i olika tidskrifter i USA.

Historia blandas med nutid; vår moderna naturvetenskapliga världsbild som byggts upp med hjälp av mätinstrument och avancerad matematik springer ur äldre åskådningar, då människan var alltings mått. Samtidigt som vi vet allt mer om vår omgivning, ända till gränsen för vad som är möjligt att observera, avskärmar den moderna tekniken oss från direkta upplevelser av naturen. För många utspelas det autentiska numera i datorn och mobiltelefonen. Och vem vet, kanske kan holografiska tredimensionella bilder av grön skog ersätta svamppromenaden i framtiden?

Lightman är i den meningen ingen teknikentusiast. Att utforska världen med avancerade apparater är en sak, att uppleva den en annan. 

The accidental universe – The world you thought you knew

Alan Lightman
Pantheon

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor