Krig och fred

Publicerad

1 Efter första världskriget uppstod en mängd nya länder och gamla återuppstod. Vilket av dessa är inte ett av dem?

A Finland
B Irland
C Polen
D Cypern
E Turkiet

2 Vad hette den fredsorganisation som bildades efter första världskriget och senare ersattes av Förenta nationerna?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor