Soldater och djur – sida vid sida

Publicerad

Hedvig Rudling är litteraturvetare men arbetar även som bildredaktör. När hon letade bildmaterial till Peter Englunds bok Stridens skönhet och sorg 1914 upptäckte hon åtskilliga bilder som speglar djurens roll i krig. Ämnet fascinerade henne, vilket resulterade i fotoboken Djur i krigets öga. Med hjälp av korta faktatexter, utdrag ur dagböcker och ett stort antal svartvita foton låter hon oss möta djuren, både som offer och som soldaternas allierade under första världskriget. Hästar i strid med gasmask runt mulen, hundar som levererar meddelanden och förbandsmaterial till frontsoldaterna, brevduvor och dragdjur – alla är de viktiga kuggar i krigsmaskineriet. Men boken innehåller även bilder på soldater som räddar kattungar och hundar undan krigets fasor, och soldater som söker tröst och trygghet hos sina fyrfota vänner. Författaren diskuterar ingående djurens roll som symboler under kriget: ”Maskotarna blir ett kitt som håller gruppen samman, något som kan föra tankarna bort från kriget utan att för den skull ge smärtsamma påminnelser om livet hemma.” 

Djur i krigets öga

Hedvig Rudling
Atlantis

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor